+420 608 183 352 info@hannahb-corsetry.cz

Objednací podmínky

Objednání

 • Svoji objednávku zašlete na e-mail info@hannahb-corsetry.cz nebo použijte online formulář.
 • Objednání je možné pouze prostřednictvím výše uvedeného emailu či webu. Objednávky provedené prostřednictvím Facebooku či telefonicky nebudou brány jako závazné!
 • Pokud si nejste některými věcmi jisti, můžeme je vyřešit předem, objednávka však bude potvrzena až po obdržení kompletních informací.
 • Je také možné domluvit se na osobním měření. Náklady spojené s cestou si hradíte samy. Osobní měření je možné pouze ve Starém Hrozenkově.
 • Vzhledem k tomu, že korzet je oděv, který tvaruje postavu a tím pádem s ním mohou souviset některé zdravotní potíže, nešiji korzety na slečny mladší 18 let bez souhlasu rodičů. Extrémně stahovací korzety nešiji slečnám pod 18 let ani se souhlasem. Formulář vám zašlu na základě poptávky. Můžete mi ho poslat vyplněný poštou a nebo naskenovat či vyfotit, podmínka je, že musí být vypsán ručně a čitelně.
 • Jakmile potvrdím vaši objednávku korzetu, očekávám do 14 dní (včetně svátků a víkendů) od odeslání tohoto potvrzení zaplacení rezervačního poplatku ve výši 800Kč. Výše poplatku pro jiné oděvy je stanovena individuálně dle skutečné ceny potřebného materiálu. Pokud platba do té doby nedorazí, ztrácíte nárok na termín, který vám byl oznámen a bere se automaticky zájemce po vás. Vaše objednávka je závazná, a pokud ji zrušíte, poplatek vám nebude vrácen! K navrácení poplatku dochází pouze při zrušení objednávky z mé strany.
 • Rezervace svatebních termínů je závazná po složení rezervačního poplatku ve výši 1000Kč, tato částka zahrnuje náklady na čas strávený online konzultacemi, pokrývá čas první konzultace a blokaci termínu před jinými nevěstami. Osobní konzultace bude domluvena až po složení této částky. Pokud je objednávka zrušena, je tato částka nevratná. Při realizaci objednávky se odečítá z ceny šatů.
 • Zákazník má povinnost potvrdit výběr materiálů do mnou stanoveného termínu, pokud si zákazník obstarává materiály sám, je povinen dodat je do tohoto termínu. Při nedodržení této podmínky si vyhrazuju právo objednávku zrušit.

Platební podmínky

 • Po ušití korzetu/oděvu máte na doplacení zbylé částky (od které je vám záloha odečtena) 21 dní (včetně víkendů a svátků ode dne oznámení konečné sumy). Pokud tuto částku nezaplatíte ve stanovené lhůtě, nárok na výrobek ztrácíte a bude prodán. Odkoupení výrobku zákazníkem je možné po zaplacení kompletní částky včetně penále 0,5% za každý další den po splatnosti.

Doprava

 • Poštovné pro korzety je tarifně stanoveno na částku 130Kč, zásilka je poslána jako balík do ruky prostřednictvím České pošty. Je možné zaslání také na dobírku, kdy se částka poštovného navyšuje na 180Kč.
 • Cena poštovného pro oděvy se stanovuje dle celkové váhy zásilky.
 • Osobní převzetí je zdarma.
 • Svatební šaty je možné vyzvednout pouze osobně, nejsou zasílány poštou.

Reklamace

 • Podle občanského zákoníku se u mého zboží jedná o prodej oděvů a doplňků, které je děláno vám na míru, takže lhůta na vrácení 14 dní bez udání důvodu zaniká.
 • V případě osobního převzetí výrobku je zákazník povinen prohlédnout a zkontrolovat si výrobek na místě při převzetí. Výrobek se také při předání zkouší. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Pokud je výrobek zaslán poštou, má zákazník po dobu jednoho týdne ode dne doručení nárok na vznesení reklamace.
 • Reklamace, které vzniknou vaším špatným naměřením, se automaticky zamítají. Případnou opravu jsem ochotna provést po zaplacení práce navíc.
 • Po dobu dvou let od uplynutí vašeho převzetí zboží máte právo na bezplatné opravy (přebití průchodek u korzetů, atd.), hradíte pouze jedno poštovné.